Haberler

Küresel Okuryazarlık Ağı Kuruluyor

KÜRESEL OKURYAZARLIK AĞI KURULUYOR

Yuva Derneği, çevre eğitimi alanında çalışan, çalışmak isteyen ya da eğitim içeriklerine katkı sunabilecek sivil toplum kuruluşları ve sivil girişimleri Küresel Okuryazarlık Ağı’na katılmaya çağırıyor.

Küresel Okuryazarlık Ağı (KOZA), Yuva Derneği’nin koordinatörü olduğu AB projesi kapsamında, doğa ile daha uyumlu yaşamanın yollarını araştıran ve uygulayan “küresel okuryazar” bireylerin çoğalmasına katkıda bulunma vizyonuyla kuruluyor.

KOZA ile Türkiye’den ve AB’den STK’ların ve sivil girişimlerin çevre eğitimi alanında güçlerini birleştirmeleri, eğitsel ve kurumsal kapasitelerini geliştirmeleri ve çevre okuryazarlığının gelişimine birlikte eğitimler ve savunuculuk faaliyetleri düzenleyerek katkıda bulunmaları hedefleniyor.

Ağ, Yuva Derneği’nin Kyoto Club (İtalya) ortaklığı ile yürüttüğü ve AB tarafından finanse edilen Çevre Okuryazarlığı İletişim Ağı Projesi kapsamında kuruluyor.

Süresi üç yıl olan proje boyunca KOZA şemsiyesi altında kapasite geliştirme çalıştayları, Küresel Okuryazarlık Eğitmen Eğitimleri, Küresel Okuryazarlık Yaygınlaştırma Eğitimleri, çocuklar için çevre farkındalığını artıran animasyon üretimi ve çalışma ziyaretleri gibi faaliyetlere yer veriliyor.

Projeyle ilgili detaylı bilgi almak için [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.

KOZA’ya kimler katılabilir?

KOZA, çevre ve iklim değişikliği alanında eğitim ve farkındalık artırma çalışmaları düzenleyen, düzenlemeyi hedefleyen ya da bu eğitim içeriklerine katkı sunabilecek alanlarda çalışan, KOZA’nın kurulma amacını destekleyen ve öncelikle Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir ve Mersin’de faaliyet yürüten tüm dernekler, vakıflar, sivil toplum ağları ve platformları, meslek örgütleri ve kent konseylerine açıktır.

Küresel Okuryazarlık Ağı’na katılmak için tıklayın.

Proje Hakkında

Çevre Okuryazarlığı İletişim Ağı Projesi Avrupa Birliği tarafından Sivil Toplum Aracı ve Medya – Sivil Toplum çerçevesinde Ağlar ve Platformlar Destekleme Programı kapsamında desteklenmektedir. Proje 1 Ocak 2020’de başlamıştır ve uygulama süresi üç yıldır.

——————————————————————————————————————————————————————————————————

                            

Bu sayfa Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Yuva Derneği’ne aittir ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.