Skip to main content

Yuva, her geçen gün etkisini artıran ekolojik felaketin toplumda bütüncül bir dönüşümle mümkün olabileceğini düşünüyor, eğitimin bu dönüşümdeki payına gönülden inanıyoruz.

Bu sebeple 13-17 yaş arası çocuklar başta olmak üzere, genç yetişkinlere ekolojik farkındalık kazandıracak eğitimlere düzenliyoruz. Aynı zamanda eğitimlerimizi yaygınlaştıracak eğitmenleri eğitiyor aynı zamanda okullarla işbirliği kuruyoruz. Bunun yanında yerel politika üretiminin merkezinde yer alan belediyelere de odaklanıyor. Belediye personellerinin de yaklaşan iklim felaketi hakkında bilgi sahibi olmasını sağlıyor ve ekolojik okuryazarlık kazandırmaya gayret ediyoruz.

Bunun yanında toplumun dezavantajlı gruplarının yoksulluğun azaltılması için çabalıyor bunun için mücadele yürütüyoruz. Yoksulluğun önlenmesi, öğrenme, insan hakları veya doğa gibi pek çok alanda salt bizim yaptıklarımızın bütün sorunları çözemeyeceğinin farkındayız. Bu nedenle önerdiğimiz çözümlerin yetkili kurumlarca daha büyük ölçekte uygulanmasına ihtiyacımız var ve bunun için de çalışıyoruz.

Yenilikçi Yanımız

YUVA sürdürülebilir bir yaşamı mümkün kılabilmek için ekoloji, insan hakları ve yoksulluğun ortadan kaldırılması konularını bir arada ele alıyor. Böylece sorunlara hem doğa hem de insan açısından yaklaşarak bütüncül bir değişim öneriyor. Ve önerdiği değişimi bugün, gençlerle ve yetişkinlerle gerçekleştiriyor.

Toplum Temelli Yaygın Öğrenme

YUVA sürdürülebilir yaşam bilgisinin ve bilgeliğinin toplum içerisinde yatay olarak yayılması gerektiğine inanıyor. Topluluk içerisinden eğitmenler yetiştirerek insanların birbirlerinden öğrenebilmelerini sağlıyor, sonrasında topluluklar bir öğretmene veya uzmana gerek duymuyorlar. Böylece öğrenme süreci yerelleşiyor ve özgünleşiyor, bilgi ve davranışın topluluk tarafından içselleştirilmesi ve daha hızlı yaygınlaşması kolaylaşıyor.

Taban Hareketi

YUVA bütüncül değişimin yerellerdeki taban hareketleri ile mümkün olacağına inanıyor ve bunun için ülke çapında Dünya Vatandaşlığı eğitimleri düzenliyor, yerel hareketlerin oluşması ve güçlenmesine destek veriyor. YUVA, toplulukların kendi kendine yardım edebilmesi ve sürdürülebilir bir değişim yaratılabilmesi için yerelden istihdama önem veriyor. Kapı kapı dolaşarak ihtiyaç tespiti yapan sosyal hizmet görevlilerinden mesleki eğitmenlere ve yerel çalışanlarla birlikte kendi toplumunun gelişmesi ve güçlenmesi için çaba veriyor. YUVA, programlarına yerel topluluklar ve aktörlerle beraber şekil veriyor.

Bütüncül Yaklaşım

Tek başına doğa koruma çalışmaları yapmak veya tek başına mesleki beceri kazanma ortamları sağlamak, sürdürülebilir bir yaşamı tesis etmeye yetmez. Böyle bir yaşam ancak doğa ve insan haklarının beraber eşit düzeyde ele alındığı takdirde gerçekleşebilir. YUVA’nın modeli bütüncüldür, genç ve yetişkinler ekolojik okuryazarlık eğitimi alırken başka bir tarafta yabancı dil öğrenir.