Skip to main content

Mikro Düzeyde

Yetişkin öğrenmesi yoluyla sürdürülebilir yaşam tarzlarının yaygınlaşması, yoksulluğun azaltılması ve demokratikleşme amaçlı faaliyetler yürütür ve katılımcı eğitim yöntemlerini destekler. Yoksulluğun azaltılmasındaki odağı en az gelişmiş bölgeler ve dezavantajlı gruplardır.

Orta Düzeyde

– YUVA; ekoloji, insan hakları ve yurttaşlık eğitimlerini ve kültürler arası öğrenmeyi güçlendirmek için çalışır.
– YUVA; Türkiye’de yaygın yetişkin öğrenimi etkinliklerine katılımın artırılması amacıyla yetişkin öğrenimi kurumlarının kapasitelerinin geliştirilmesi için çalışır. Bu kurumların, hedef kitlelerinin ihtiyaçlarına cevap verebilmeleri ve yerel düzeyde canlı eğitim merkezleri olabilmeleri için yetişkin öğrenimi kurumlarını güçlendirir.
– Yetişkin öğrenimi alanında yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası işbirliklerine önayak olarak iyi örnekleri destekler.

Makro Düzeyde

Öğrenenler, eğitmenler ve yaygın eğitim hizmetleri sunan kurumlar için destekleyici bir ortamın oluşabilmesi yolunda uygun politikaların oluşturulmasında karar alıcılara ve diğer kurumlara danışmanlık yapar.
Yuva, insanların ve tüm canlıların birbirine bağımlılığının farkında olan, çeşitliliğe değer veren, barışçıl ve içerici, yaşadığı yer ve toplumda aktif olarak hem insanlar hem de tüm canlılar arası eşitlik, adalet ve dayanışmayı savunan bir yaşam biçimini karar alıcıların ve uygulayıcıların gündemine taşıyabilmek için halka açık tartışmalar ve etkinlikler düzenler.