Haberler

Yuva Derneği / Haberler  / Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi Hakkında Açıklama 

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi Hakkında Açıklama 

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi’nde, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu’nda değişiklikler öngörülmektedir. 

Yuva Derneği olarak, öngörülen bu değişikliklerin Türkiye’de örgütlenme özgürlüğüne ve sivil toplum kuruluşlarının itibarına ve güvenilirliğine, dolayısıyla sivil toplumun ve gönüllülüğün gelişmesi ve yaygınlaşmasına zarar vereceği konusunda endişeliyiz.

Kitle imha silahlarının yayılmasının engellenmesi, kara para aklama suçlarının ortadan kaldırılması, terörün finansmanı ile mücadele etme, bugün bütün insanlığın önünde duran önemli görevler arasındadır. Bu suçların işlenmesinde, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları suistimal edilebildiği gibi sivil toplum kuruluşlarının da suistimal edilebileceği açıktır. Sivil toplum kuruluşları bu mücadelede destek vermeye hazırdır. 

Öte yandan ülkemizde sivil toplum kuruluşları dünyanın pek çok ülkesine kıyasla daha ağır denetim ve kontrol kurallarına tabidir. Teklif edilen kanun ile Dernekler Kanunu ve Yardım Toplama Kanunu’nda teklifin gerekçesiyle bağdaşmayan ve temel hak ve hürriyetleri daha fazla kısıtlamaya neden olacak değişiklikler önerilmektedir. Teklifin ikinci bölümünü oluşturan ve özellikle Dernekler Kanunu ve Yardım Toplama Kanunu’nda değişiklik öngören maddeler söz konusu tekliften çıkarılmalıdır. Gerek Dernekler Kanunu gerekse Yardım Toplama Kanunu’nun 11. Kalkınma Planı kararları doğrultusunda gözden geçirilmesi için kapsayıcı bir istişare süreci başlatılmalıdır.

Bugün ülkemizin özgürlük alanının evrensel ölçüler uyarınca genişletilmesine ihtiyaç vardır.

Yuva Derneği bu süreçte üzerine düşen katkıyı vermeye hazırdır.