Haberler

Yuva_Derneği / Haberler  / Çevre Okuryazarlığı İletişim Ağı Projesi Açılış Konferansı Geniş Katılımla Tamamlandı

Çevre Okuryazarlığı İletişim Ağı Projesi Açılış Konferansı Geniş Katılımla Tamamlandı

Çevre Okuryazarlığı İletişim Ağı Projemizin Çevrimiçi Açılış Konferansını 1 Temmuz’da 64 farklı STK’dan ve altı farklı yerel yönetimden toplam 86 temsilcinin katılımıyla gerçekleştirdik.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kyoto Club ortaklığı ile yürüttüğümüz Çevre Okuryazarlığı İletişim Ağı Projesi ile çevre eğitimi alanında bir iletişim ağı olan Küresel Okuryazarlık Ağı’nı kuruyoruz.

Küresel Okuryazarlık Ağı (KOZA), doğa ile daha uyumlu yaşamanın yollarını araştıran ve uygulayan “küresel okuryazar” bireylerin artmasına katkıda bulunma vizyonuyla kuruluyor.

KOZA ile STK’ların, sivil girişimlerin ve yerel yönetimlerin çevre eğitimi alanında güçlerini birleştirmeleri, eğitsel ve kurumsal kapasitelerini geliştirmeleri ve çevre okuryazarlığının gelişimine birlikte eğitimler ve savunuculuk faaliyetleri düzenleyerek katkıda bulunmaları hedefleniyor.

KOZA’ya katılmak için https://form.jotform.com/201103236825040 bağlantısındaki formu doldurabilirsiniz.

KOZA’ya kimler katılabilir?

KOZA, çevre ve iklim değişikliği alanında eğitim ve farkındalık artırma çalışmaları düzenleyen, düzenlemeyi hedefleyen ya da bu eğitim içeriklerine katkı sunabilecek alanlarda çalışan, KOZA’nın kurulma amacını destekleyen ve öncelikle Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir ve Mersin’de faaliyet yürüten tüm dernekler, vakıflar, sivil toplum ağları ve platformları, meslek örgütleri, kent konseyleri ve yerel yönetimlere açıktır.

KOZA’da Neler Yapacağız?

Uygulama süresi üç yıl olan proje kapsamında KOZA şemsiyesi altında gerçekleştireceğimiz faaliyetler:

  • Genç yetişkinlere ve çocuklara yönelik sürdürülebilirlik ve ekolojik okuryazarlık ile iklim okuryazarlığı eğitimlerini kapsayan küresel okuryazarlık eğitimleri,
  • Bu eğitimleri verebilmek için ağa katılan STK’ların ve sivil girişimlerin temsilcilerine yönelik eğitmen eğitimleri,
  • Ağa katılan STK’lara ve sivil girişimlere yönelik kapasite geliştirme çalıştayları,
  • Sosyal medya kampanyaları ve çocuklara yönelik çevre farkındalığını artırma amacıyla bir animasyon üretimi,
  • Avrupa Birliği’nde farklı şehirlerdeki kurumların ve iyi örneklerin gözlemlemlenmesini hedefleyen üç çalışma ziyareti,
  • Çevre eğitimi alanında ortak savunuculuk faaliyetleri.