Haberler

Sivil Toplum Kuruluşları İçin Sosyal Etki Yönetimi Programı Eğitimleri Başladı

Koç University Social Impact Forum – KUSIF ‘in düzenlediği STK’lar için Sosyal Etki Yönetimi Programı eğitimlerinin ilk ayağı Temmuz ayında 10 farklı sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirildi. Altı ay sürecek programda Yuva Derneği’ni, Eğitim Koordinatörü Ebru Açıkgöz ve Mesleki Eğitim Sorumlusu Gülistan Koç temsil ediyor.

Program aracılığıyla Yuva Derneği’nin Eğitim Programı kapsamında gerçekleştirmiş olduğu, ikinci dil olarak Türkçe Eğitiminin Suriyelilerin gündelik hayatındaki etkisinin ölçümlenmesi planlanıyor. Bu etki araştırması sonucunda ortaya çıkacak değişim teorileri, bugün ve ileride yürüteceğimiz çalışmalara rehberlik ederek -YUVA ve paydaşlarını birlikte içerecek şekilde-çalışmaların etkisini bütüncül olarak görebilme imkânı sunacak.

Dünyada artık, faydalanıcı odaklı çalışan sivil toplum kuruluşlarının, yaptığı işi değerlendirirken nitel ya da nicel araştırma yöntemlerine dayanarak sayılarla analiz etmek yerine, hizmet götürdüğü kitlede nasıl bir değişim ve dönüşüm yarattığıyla ilgilendiği bir eğilim söz konusu. Birçok sivil toplum kuruluşunun çalışmalarının neye yöneldiğini görmek için bu yönteme başvurduğunu ve çıkan sonuçlara göre yeni çalışmalarının kapsamını yenilediğini ve kendini güncellediğini görüyoruz. Sosyal etki çerçevesi hazırlama ve paydaş analizi bağlamında sosyal etki stratejisi yaratma bu sürecin en dinamik parçaları.

Biz de bu program ile YUVA’nın ikinci dil olarak Türkçe eğitimi hizmeti götürdüğü faydalanıcıların bu eğitimi nasıl gördüğü, algıladığı ve bunun hayatlarında yarattığı değişim teorilerinin ne olduğuna dair sorulara yanıtlar bularak kapsayıcı bir yaklaşım ortaya çıkartmayı planlıyoruz. Çıkan sonuçlar ışığında ise ikinci dil olarak Türkçe öğretiminin etki yönetimi sağlanabilecek.