Haberler

İklim ve Doğa Okuryazarlığı Eğitimi Katılımcılarını Arıyoruz

Tüm Dünya’da olduğu gibi, Akdeniz Havzası’nda bulunan ve iklim değişikliğine karşı son derece hassas olan Türkiye’de de iklim değişikliğinin etkileri gözleniyor ve gelecek dönemlerde artarak devam edecek. Son dönemde daha sık yaşanmaya başlayan orman yangınları, sel ve taşkın felaketleri, toplumun iklim değişikliğinin tam olarak ne anlama geldiğini ve nedenleri, ormanlar da dâhil olmak üzere çevre ve gelecek nesillerin geçim koşulları için tam olarak hangi sorun ve  riskleri teşkil ettiği konularındaki farkındalığı yavaş yavaş gelişmekte olsa da halen düşük kalmaktadır.

Yuva Derneği, Sivil Toplum Destek Vakfı Orman Yangınları Acil Destek Fonu’ndan aldığı destek ile iklim değişikliği, kaynaklanan doğal afetler ve bu afetlere yönelik tedbir ve mücadele yöntemleri hakkında toplumun farkındalığını artırarak ve çevre dostu alışkanlıkların yer etmesini sağlayarak hem Türkiye’nin sera gazı emisyonlarının azaltılmasına hem de iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlanmasına katkı sunmaktır.

Bu doğrultuda, İklim ve Doğa Okuryazarlığı eğitimleri aracılığı ile orman yangınlarına maruz kalmış veya kalabilecek Akdeniz Bölgesi insanının iklim krizi nedenleri ve Türkiye özelinde etkileri, bu etkilerden kaynaklanabilecek doğal afetler ve bu afetlere yönelik tedbir ve mücadele yöntemleri, ve çevre dostu yaşam pratikleri hakkında bilgi ve becerilerini arttırılması hedeflenmiştir.

Eğitimlerimiz Muğla ve Antalya illerinde ikamet eden 18 yaş üstü farklı etnik, sosyal ve politik gruplardan, her iş kolundan, her sosyo-ekonomik kategoriden ve her eğitim seviyesinden genç ve yetişkin yurttaşlara açıktır.  Projenin çarpan etkisini artırmak için, faydalanıcılar belirlenirken yerel toplum liderleri olan öğretmen, muhtar, imam, STK temsilcisi veya inisiyatif üyesi kişilere öncelik verilecektir.

28 Temmuz Çarşamba günü 14.00-17.00 saatleri arasında 24 kişi ile sınırlı olan eğitimimize ön kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

Başvuru formunu 25 Temmuz saat 23.59’a kadar doldurabilirsiniz. Katılımcılarla 27 Temmuz’ da iletişime geçilecektir.

Forma erişmek için tıklayın 

Sorularınız için bize [email protected] adresinden erişebilirsiniz.