Haberler

Yuva Derneği / Haberler  / Görev 4.7 İnisiyatifi Çalışmalara Başladı

Görev 4.7 İnisiyatifi Çalışmalara Başladı

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), diğer bir deyişle Küresel Amaçlar, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısını ifade ediyor. 17 başlık altında toplanmış bu amaçlar, Binyıl Kalkınma Hedeflerinin başarılarının üzerine inşa edilirken bir yandan da diğer önceliklerin ek olarak iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış ve adalet gibi yeni alanları içeriyor. 

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde 4. amaç ‘Nitelikli Eğitim’ başlığı altında, Görev 4.7 Sürdürülebilir Kalkınma ve Küresel Vatandaşlık için Eğitim odaklı yeni bir inisiyatif başlatıldı. Global Schools Program ve SDG Academy ortaklığıyla başlatılan inisiyatife, Ban Ki-moon Küresel Vatandaşlar Merkezi, UNESCO ve Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi katkı sunuyor. Görev 4.7 inisiyatifi küresel ölçekte önemli devlet liderlerini, akademiden ve sivil toplumdan uzmanları ve iş insanlarını bir araya getirerek, Nitelikli Eğitim amacına yönelik uygulamaların hızlandırılmasını amaçlıyor. İnisiyatifin liderliğini, Birleşmiş Milletler’in 8.Genel Sekreteri Ban Ki-moon ve UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay yürütüyor.

Yuva Derneği olarak gerçekleştirdiğimiz yetişkin eğitimleri, ekolojik okuryazarlık eğitimleri ve yoksulluğun azaltılmasına yönelik faaliyetlerimiz ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının başarıya ulaşması için çaba gösteriyoruz. Bu amaçların Türkiye’deki uygulamalarında, Birleşmiş Milletler inisiyatifinde başlatılan üniversitelerin, araştırma merkezlerinin, düşünce kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin ve iş dünyasının bir araya gelerek oluşturduğu Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağında (SDSN Türkiye) üye olarak bulunuyoruz. 

Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Amaçlar ile ilgili detaylı bilgi almak için kureselamaclar.org adresini ziyaret edebilirsiniz.