Yaygın Eğitim

Katılımcının grup öğrenmesi veya bireysel öğrenme sürecinde birincil özne olduğunu unutmuyoruz, yaygın eğitimin öğrenmenin etkisini artırdığına ve güçlendirdiğine inanıyoruz. Farklı eğitim alanlarını belirlenmiş temalarla birleştirilerek, ortaklaştırılmış kazanımları yaygın eğitim teknikleri ile temellendiriyoruz.

Acil insani yardım müdahalesi kapsamında eğitim programı geliştirilmesi gerekliliği, yaygın eğitim tekniklerine dayalı program geliştirme motivasyonumuzun temel kaynağı. İlk günden başlayarak eğitim faaliyetlerinin temel ihtiyaçlara yanıt vermesi ve bu yanıtlarla birlikte ilerlemesi gerektiğini aklımızdan çıkarmayarak, çalışmalarımızı bugünkü gerçekçi, ihtiyaca yanıt veren, pratik ve uygulanabilir modüllere çevirmeye gayret ederek gerçekleştiriyoruz.

Galeri