YUVA, ekoloji, insan hakları ve yoksulluğun ortadan kaldırılması konularını beraberce ele alan bir bütüncül öğrenme ve savunuculuk merkezidir. Derneğin amacı tüm canlılar için sürdürülebilir bir yaşamı mümkün kılabilmektir.

En Son Haberler

Genç ve Yetişkin Öğrenmesi

YUVA’nın hedef kitlesi gençler ve yetişkinler, çünkü yepyeni bir dünya kurma görevini sadece çocukların üzerine yüklemek haksızlık, üstelik dünya sorunlarının harekete geçmemiz için  20 yıl daha beklemeye tahammülü yok. Eğitimlerimiz katılımcı odaklı ve gönüllülüğe dayalı, bir ders veya seminerden öte, öğrenmek isteyenlere öğrenme ortamını yaratmak üzerine kurulu.

Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması

YUVA, yoksulluğun altında yatan nedenleri ortadan kaldırmak için topluluklara pratik beceriler kazandırıyor ve eğitimler veriyor. Toplulukların kendi kendine yeterli hale gelmesini sağlamak için çabalıyor ve bunun için onları uzun dönemli destekliyoruz. İnsanlarla birlikte, yaşamlarını yeniden kurmaları, geçim sahibi olmaları ve aileleri için daha iyi bir gelecek inşa edebilmeleri için çalışıyoruz.

Sürdürülebilir Yaşam

YUVA, doğayla uyum içinde bir yaşam tarzını yaygınlaştırabilmek ve doğanın da haklarını koruyabilmek amacıyla eğitim ve savunuculuk faaliyetleri yürütüyor. Aynı zamanda kendi ekolojik ayak izini en aza indirerek topluma örnek olmaya çalışıyor.

İnsan Hakları ve Barış

Ancak ayrımcılık ortadan kalktığında ve insanlar temel haklarını talep etme gücüne sahip olduklarında yoksulluk ortadan kalkabilir ve insanların arasında ve insan ve doğa arasında barış inşa edilebilir diye düşünüyoruz. Bu bizim insan hakları, barış, arabuluculuk, kültürler arası öğrenme, toplumsal cinsiyet, savunuculuk ve aktif yurttaşlık gibi eğitimlerimizin de ortak amacını oluşturuyor.