Yerel Hareketlere Destek

Doğa döngüsünü ve tüm canlıların yaşam haklarını savunmak için mücadele eden yerel hareketleri destekliyoruz. İklim değişikliğinin ana etmenlerinden biri olan kömürlü termik santrallere karşı Çanakkale, Bursa, Zonguldak, Bartın, İzmir, Karaman, Adana, Trakya gibi pek çok il ve bölgede yerel mücadelelerin sesinin ulusal ve uluslararası platformlarda yükselmesini sağlamak için çalışıyoruz. 

Ayrıca yerel ölçekte yürütülen mücadeleleri ortaklaştırmak amacıyla kömürlü termik santrallere karşı yaşam hakkını savunan yerel, ulusal ve uluslararası örgütlerin bir araya gelerek deneyim ve bilgi paylaşımı yapabildikleri ortam ve olanaklar yaratıyoruz.