Savunuculuk

Savunuculuk  tüm çalışmalarımızın ortak paydası. Daha sürdürülebilir bir dünyanın ufak modellerini oluştururken karar alıcıların da bu yönde adım atması için ikna faaliyetleri yürütüyorüz. Yoksulluğun önlenmesi, öğrenme, insan hakları veya doğa gibi pek çok alanda salt bizim yaptıklarımızın bütün sorunları çözemeyeceğinin farkındayız. Bu nedenle önerdiğimiz çözümlerin yetkili kurumlarca daha büyük ölçekte uygulanmasına ihtiyacımız var ve bunun için de çalışıyoruz.

Konunun gereklerine göre yerel yönetimlere, devlet kurumlarına veya uluslararası kurumlara ve bazen de şirketlere yönelik savunuculuk faaliyetleri yürütüyoruz; bu faaliyetleri yürüten yerel hareketlere destek oluyoruz. Bilimsel verilere, insan hakları ve doğa hakları gibi tüm canlıların ortak değerlerine dayanarak sorunları ortaya koyuyoruz, tartışmaya açıyoruz ve çözüm önerileri getiriyoruz. Çözüm önerilerimiz politika değişikliklerini, yeni mevzuat yapılmasını, yeni yatırım kararları alınmasını veya yatırım kararlarının değiştirilmesini ya da yetkili kurumların hizmetlerinin nitelik ve niceliklerinin değiştirilmesini içerebiliyor.

Savunuculuk faaliyetlerimiz doğrudan görüşmeler, iletişim organları veya etkinlikler yoluyla kamuoyu yaratma, ağ oluşturma ve her türlü barışçıl yöntem yoluyla gerçekleşebiliyor.