Öğrenme Merkezi

Deftere Dönüşenler Atölyesi

Kuş Gözlemi Etkinliği

Tohum Topu Atölyesi

Zehirsiz Temizlik Atölyesi

Bahçe Dikimi Etkinliği

Ekolojik Okuryazarlık Eğitimi

Tüketmeyen Hediyeler Atölyesi

Turşu Atölyesi

Birlikte Yaşam: Göç ve Sosyal Uyum Eğitimi

Takas Etkinliği

Bu eğitimlerin hepsini ücretsiz sürdürmek ve öğrenme merkezimizi yenilemek için desteğine ihitiyacımız var. Bize düzenli bağışçı olur musun?

Özge Sönmez / Program Direktörü

Öğrenme Merkezi çalışmalarımız kapsamında insanları çevrelerinde ve dünyada olup biten şeylere, müştereklerine karşı sorumlu hissetmeye ve harekete geçmeye teşvik ediyoruz.

Bireyleri sorumlu bir hayat sürme konusunda bilinçlendiren program dahilinde gençler ve yetişkinlere yönelik kapsamlı eğitim programları ve savunuculuk destek çalışmaları düzenliyoruz. Öğrenme Merkezi kapsamında yer alan eğitim programlarının amacı bireyde ve toplumda, sorumlu bir hayat sürebilmek için ihtiyaç duyulan tüm bilgi ve becerilerin var olmasını sağlamak. Öğrenme Merkezi ile insanların içinde yaşadığı toplum ile coğrafyaya sahip çıkma; yaşamın devamlılığına katkı sağlayan değişimi yaratma gücüne destek oluyoruz.