Mesleki Eğitim ve Danışmanlık

Yuva_Derneği / Mesleki Eğitim ve Danışmanlık
İstihdam sürecini sürdürülebilir kılmak için onu mesleki eğitim programları ile destekliyoruz.

Mesleki eğitim ve beceri geliştirme programlarıyla yetişkinlerin kendine yeten bireyler olmasını hedefliyoruz.  Çalışılan bölgedeki açık istihdam alanlarını “piyasa araştırması” süreci ile belirliyoruz. İstihdam garantili iş gücü yetiştirme ve kendi işini kuracaklara yönelik eğitimler düzenliyoruz.

Çalışmalarımızda staj ve işbaşı eğitim imkanları sunuyoruz

Farklı illerde açtığımız mesleki eğitim ve toplum merkezlerinde, o bölgedeki istihdam açıklarına yönelik çalışmaları temel alarak farklı alanlarda mesleki eğitim ve istihdama yönelik danışmanlık hizmeti sunuyoruz.