Yerinde Hizmet

Yerinde hizmet çalışmalarının temel hedefi: hizmet sunduğumuz topluma kendi yaşam alanlarında ulaşarak yürüttüğümüz projeler hakkında bilgi sağlamak; Suriyelilerin sahip olduğu haklar, ulaşabilecekleri hizmetler ve sorumlulukları ile ilgili temel danışmanlık hizmeti vermek; topluluğun güncel durumlarını ve ihtiyaçlarını değerlendirerek çalışmalarımızı buna göre şekillendirmek; sahadaki devlet birimleri ve diğer ulusal ve uluslararası sivil toplum aktörleri ile bağlantılar kurmak; ve en önemlisi hem Suriyeli hem de Türkiyeli toplumla saygı ve güvene dayalı bir ilişki kurmak ve bunu sürdürmektir. Yerinde hizmet çalışması yaparken önceliğimiz en fazla risk altında olan kişi/gruplara ulaşmak ve ihtiyaçlarına yönelik bilgi ve hizmetlere erişimlerini sağlamaktır.