Psikososyal Faaliyetler

Psiko-sosyal destek faaliyetlerini gerçekleştirirken amacımız travmatik olaylardan sonra kişilerde ve topluluklarda ortaya çıkabilen izolasyon, güvensizlik, anksiyete, gelecek endişesi, olumsuz duygular ve başetme mekanizmalarının etkilerini azaltmak ve kişilerin/toplulukların dayanıklılıklarını ve başetme mekanizmalarını güçlendirmektir. Bu çalışma başlığı altında sanatsal yöntemler, yaşam becerileri eğitimleri ve psiko-eğitim gibi yöntemler kullanılmaktadır.