Farkındalık Artırma Faaliyetleri

Hem koruyucu hem de önleyici bir aktivite olarak farkındalık arttırıcı faaliyetler ile birçok konu başlığı altında geniş kapsamlı bilgi ve deneyim aktarımı sağlanmaktadır. Bu çalışmalar; sağlık (hastalıklardan korunma, temel hijyen, üreme sağlığı, vb), hukuk (geçici koruma, medeni kanun, eğitime erişim, çalışma izni, vb), sosyal (kültürel adaptasyon, ayrımcılık, karar verme, iletişim, vb) ve benzeri ilgili konu başlıkları altında sürdürülmektedir.