Barış İnşaa Edici Faaliyetler

YUVA’nın projeleri aracılığıyla sunduğu hizmetler yalnızca Suriyeli toplumu değil aynı zamanda Türkiyeli toplumu da hedeflemektedir. Barış inşa edici faaliyetleri ile amacımız iki toplum arasındaki olası gerginlikleri oluşturan ya da ortaya çıkaran dinamikleri anlamak ve iki toplum arasında köprü oluşturacak çalışmalar yapmaktır. Buna yönelik belli zamanlarda iki toplumu bir araya getiren, birlikte yemek yapma, spor müsabakaları, müzik ve sanat aktiviteleri gibi çalışmalar düzenlemekteyiz.