Koruma

Koruma programı altında ulaşmayı hedeflediğimiz temel amacımız, kişilerin kendilerini ve çevrelerini değerlendirebilmelerine olanak sağlayacak bilgiyi ve güvenli alanları sağlamak, güçlendirici müdahaleler yoluyla kendi baş etme mekanizmalarını oluşturmalarına destek olmak ve temel hak ve hizmetlere erişimlerinin önündeki engellerin kaldırılması yolunda kolaylaştırıcı çalışmalar yapmaktır. Bu temel hedefi gerçekleştirmek adına koruma programında hak temelli ve güçlendirme temelli yaklaşımları bir arada kullandığımız bütünlüklü bir yaklaşımı benimsiyoruz. Bu bağlamda koruma programı altında Yerinde Hizmet (Outreach), Vaka Yönetimi (Case Management), Danışmanlık, Farkındalık Arttırıcı Çalışmalar ve Psiko-sosyal Destek Çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmaların tümü Koruma Koordinatörünün süpervizyonu altında sahada Türkiyeli ve Suriyeli çalışanlardan oluşan Sosyal Çalışmacılar, Saha Çalışanları, Psiko-sosyal Destek Çalışanları ve Koruma Sorumluları tarafından yürütülmektedir.

Galeri