İlanlar

YUVA İnsan Kaynakları Politikası

Dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın yetkinlik bazlı, nesnel yöntemler kullanarak “doğru işe doğru insan” politikası uyguluyoruz.

Çalışanlarımıza “fırsat eşitliği” sunuyoruz, tüm haklarını koruyoruz.
Çalışanlarımızın bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesi için eğitim ve geliştirme programları uyguluyoruz.
Kuruluş hedef ve stratejilerini göz önünde bulundurarak insan kaynakları planlaması yapıyoruz.
Çalışanlarımız, üyelerimiz ve gönüllülerimiz için sosyal etkinlikler düzenliyoruz ve onları destekliyoruz.
Çalışanlarımızın tüm potansiyellerini en verimli şekilde kullanabilmeleri için yeni çalışma modelleri ve uygun ortamları sağlıyoruz.
Çalışanlarımızın performansını objektif yöntemlerle ölçüyoruz.
İş sağlığı ve güvenliği kanun ve ilgili tüzükleri değerlendirerek güvenli bir iş ortamında çalışılması için gerekli önlemleri alıyoruz.