İK Politikamız

  • YUVA ailesi içinde, insanı değerli kılan ve çözüm odaklı insan kaynakları sistemleri tasarlayıp uygulamak.
  • İşin içeriğine dayalı iş analiz ve değerleme yöntemleri kullanarak, doğru norm kadro planlamaları ile etkili bir organizasyon yapısı oluşturmak.
  • Dil, din, cinsiyet ayırımı yapmaksızın yetkinlik bazlı objektif yöntemler kullanarak ’Doğru İşe Doğru İnsan’ politikası uygulamak.
  • YUVA ailesi içinde herkese ‘fırsat eşitliği’ sunarak tüm haklarını korumak.
  • Adil, şeffaf ve eşitlikçi ücretlendirme sistemleri ile YUVA ailesi bireylerini mutlu kılmak.
  • Yetkinlik ve hedef bazlı performans değerlendirme yaklaşım ile adil ve doğru performans yönetim sistemi uygulamak.
  • YUVA içerisinde farklı görevlerde çalışma imkanı sunarak, potansiyeli doğru yerde kullanmayı teşvik ederek etkili performansa dönüştürmek.
  • Eğitim ve gelişim fırsatları yaratarak ve sunarak, kişisel ve mesleki yetkinliklerin gelişmesine imkan ve katkı sağlamak.
  • İş Sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulayarak, güvenli bir çalışma ortamı yaratmak.

YUVA, az bilinen devlet üniversitelerden mezun gençlere işe geçişlerinde fırsat eşitliği sağlamayı hedefleyen İlk Fırsat Programı’nın STK paydaşlarındandır.