İK Vizyon ve Misyonumuz

Vizyonumuz

Türkiye’de en mutlu çalışanları olan sivil toplum kuruluşu olmak.

Misyonumuz

‘’ Önce insan’’ düşüncesinden hareketle, kurduğu sağlam bir organizasyon yapısında; İnsan Kaynakları süreç ve faaliyetlerini proaktif yaklaşımla en etkin ve verimli bir şekilde kurgulayıp yürüterek, YUVA nın hedeflerine ulaşmasında etkili rol oynamaktır.