Faaliyet Raporları

Yuva_Derneği / Faaliyet Raporları
Gelir-gider tablolarımızı ve yıl içinde yapılan tüm etkinliklerimizi faaliyet raporlarımızda bulabilirsiniz.
Proje ortaklarımız, finansal denetçilerimiz ve bağımsız denetim firmaları tarafından düzenli olarak denetleniyoruz.