Ekolojik Okuryazarlık

Yuva Derneği / Ekolojik Okuryazarlık
Ekolojik Okuryazarlık projemiz, insanların çevreyi koruma gibi bir evrensel değere duyarlılıklarını arttırmayı ve onları bu konuda harekete geçirmeyi hedefliyor.

 Ekoloji Okuryazarı olmak, yeryüzünde yaşamı mümkün kılan doğal döngüleri ve ekosistemi anlama becerisine sahip olmak demektir. Yaşamı bu döngülere uyumlu hale sokmak, sürdürülebilir yaşamı mümkün kılmak anlamına gelir. Sizin de desteğinizle 3000’ e yakın Ekolojik Okuryazarımız oldu. Daha çok yolumuz var. Ekolojik Okuryazarlar doğayı anlıyor, attığı her adımın ve aldığı her eşyanın diğer canlılara etkisini biliyor. Sizce doğanın ve tüm canlıların kaç Ekolojik Okuryazara ihtiyacı var?