Kapasite Geliştirme Çalışmaları

Eğitim alanında faaliyet gösteren kuruluşların, kurumsal ve yönetsel kapasitesi ile bu kuruluşlarda gönüllü ve profesyonel çalışanların kişisel, eğitimsel yetkinliğini artırmayı amaçlıyoruz. 

Kapasite geliştirmede standart ve özel yaklaşımları bir arada kullanarak aşağıdaki temel faaliyetleri yürütüyoruz:

  • İhtiyaç değerlendirmesi (katılımcılara ve toplum merkezinde çalışan eğitmenlere yönelik)
  • Eylem planı oluşturulması
  • Eylem planının uygulanması
  • Eğitimlerin düzenlenmesi
  • Ölçme, değerlendirme ve değerlendirmeden öğrenme

Kapasite geliştirme programını üç ana başlığa ayırıyoruz:

  • Eğitici eğitimi içeriği
  • Eğitmen eğitimleri
  • Gönüllü eğitimleri

Toplum merkezlerimizde Suriyeli ve yerel toplumdan insanlar, yaşamın her alanında olduğu gibi birlikte görev yapıyor. Çalışanlarımızın ve toplumun Türkçe ve Arapça dillerini öğrenme sürecini, toplumsal barışa ve dayanışmaya katkıda bulunmak amacıyla teşvik ediyoruz.

Galeri