Eğitim

Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin yaşam boyu öğrenme ve eğitim hakkı olduğuna inanıyoruz. İhtiyaca Duyarlı Eğitime Destek Programı ile alternatif ve farklılaştırılmış öğrenme mekânları tasarlayarak katılımcıların yaratıcılığını kullanabileceği, kendini öğrenme sürecinin bir parçası hissedeceği, barış geliştirici, çoğulcu ve güvenli alanlar yaratıyoruz.

Eğitime erişimde fırsat eşitliği sunmayı amaçlayan bütüncül ve kapsayıcı bir yaklaşımı çocuk, genç ve yetişkin dostu eğitim programlarına dönüştürmeyi hedefliyoruz. Eğitim yaklaşımımız, her yaş grubunun farklı motivasyonları ve öğrenme süreçleri olduğunu gözeten öğrenme modellerinden besleniyor. Öğrenme süreçlerinin bölgelerdeki dinamiklere göre farklılaştığını savunuyoruz ve bu süreçlerin temel yapıtaşının katılımcı ve eğitmenlerin bilgiye birlikte ulaştığı diyalog olduğuna inanıyoruz.

Eğitim programının benimsediği temel yaklaşımlar 

 • Katılımı artırıcı ve destekleyici çerçeve oluşturulması,
 • Eğitmenin öğrenmeye liderlik eden kişi olarak kurgulanması,
 • Ön bilgi, ilgi ve ihtiyaçlara göre programların oluşturulması ve dönemsel olarak revize edilmesi,
 • Yaygın eğitim tekniklerinden beslenilmesi,
 • Yaşam becerilerinin geliştirilmesi,
 • Aktif öğrenme süreci yaratılması,
 • Eğitim ortamında sürekli değerlendirme yapılması ve geri bildirim alınması,
 • Değerlendirme ve geri bildirimler sonucu bilgilerin sürekli yenilenmesi,
 • Risk altındaki bireylerin eğitime erişiminde kolaylaştırıcı rol üstlenilmesi,
 • Motivasyon ve bilgi eksikliğinden kaynaklanan okula eriş(e)meme durumu ile mücadele edilmesi,

Eğitim programlarının temel hedefleri

 • Türkçe yabancı dil eğitimi ile çocukların ve gençlerin yaşam becerilerinin güçlendirilmesi,
 • Arapça dil eğitimi ile Türkiyeli ve Suriyeli halkların birlikte yaşam olanaklarının geliştirilmesi,
 • İngilizce dil eğitimi ile çocuklara ve gençlere kültürlerarası iletişim becerisi kazandırılması; çocukların ve gençlerin çokkültürlü bir dünyada yaşamaya hazırlanması,
 • Okul içi ve gündelik yaşamda Türkiyeli ve Suriyeli çocuklar arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi,
 • Eğitim eksiklerini gidermek için güvenli, katılımcı ve kapsayıcı eğitim alanlarına erişimin sağlanması,
 • Suriyeli ve Türkiyeli çocuk ve gençler için çoğulcu ortamlar yaratılarak sosyal katılım ve uyumun desteklenmesi,
 • Okul dışı eğitim ve yaşam boyu öğrenme olanaklarının sağlanması yoluyla sosyal gelişimlerin desteklenmesi.

Yukarıda bahsi geçen yaklaşım ve hedefler doğrultusunda, toplum merkezlerinde, çocuk ve gençlik merkezlerinde, mesleki beceri geliştirme merkezlerinde, mobilize eğitim araçlarında ve mekânlarında çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Eğitim Merkezlerinde Halihazırda Uygulanan Eğitim Destek Modelleri

 • Okula Destek Eğitim Programı
 • Beceri Geliştirme Atölyeleri
 • Yaygın Eğitim Programı

Galeri