İklim ve Doğa Okuryazarlığı Projesi

Tüm Dünya’da olduğu gibi, Akdeniz Havzasında bulunan ve iklim değişikliğine karşı son derece hassas olan Türkiye’de de iklim değişikliğinin etkileri gözlenmektedir ve gelecek dönemlerde artarak devam edecektir. Devletlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Türkiye’nin yakın gelecekte git gide daha sıcak, daha kurak ve yağışlar açısından daha belirsiz bir iklim yapısına sahip olacağını ortaya koymaktadır. IPCC’nin verileri, sanayi devrimi öncesi seviyelere göre gerçekleşecek yıllık ortalama 2°C’lik bir sıcaklık artışının, ki mevcut uygulamanın devamı durumunda Türkiye’de bu ortalama artışın 2°C’nin üstünde olacağı öngörülmekte, beklenmeyen hava olayları, sıcak hava dalgaları, su kaynaklarının azalması, kuraklık ve çölleşme, biyoçeşitlilik kaybı, tarımsal verim kaybı, ve orman yangınlarının sayısında ve etkisinde artışa sebep olacağına işaret etmektedir.

Temmuz 2021’de Türkiye’nin farklı illerinde ortaya çıkan ve 178bin hektar orman alanının yok olmasına sebep olan 100’den fazla orman yangını iklim değişikliğinin etkileri bize acı şekilde göstermiştir.

Son günlerde sıklıkla yaşanmaya başlayan orman yangınları, sellerin neden olduğu taşkınlar, toplumun iklim değişikliğinin tam olarak ne anlama geldiğini ve nedenleri, ormanlar da dâhil olmak üzere çevre ve gelecek nesillerin geçim koşulları için tam olarak hangi sorun ve riskleri teşkil ettiği konularındaki farkındalığı yavaş yavaş gelişmekte olsa da halen düşük kalmaktadır.

İklim ve Doğa Okuryazarlığı projesi ile iklim değişikliğinden kaynaklanan doğal afetler ve bu afetlere yönelik tedbir ve mücadele yöntemleri hakkında toplumun farkındalığını artırarak ve çevre dostu alışkanlıkların yer etmesini sağlayarak hem Türkiye’nin sera gazı emisyonlarının azaltılmasına hem de iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlanmasına katkı sunmayı amaçlıyoruz.