ÇEVRE OKURYAZARLIĞI İLETİŞİM AĞI PROJESİ

Çevre Okuryazarlığı İletişim Ağı Projesi, Avrupa Birliği Sivil Toplum Aracı ve Medya – Sivil Toplum çerçevesinde Ağlar ve Platformlar Destekleme Programı kapsamında Yuva Derneği (Türkiye) ve Kyoto Club (İtalya) tarafından yürütülen bir projedir.

Projenin hedefi, Türkiye (Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir ve Mersin başta olmak üzere) ve AB’den (İtalya ve Belçika başta olmak üzere) sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla bir iletişim ağı kurarak çevre eğitimi alanında işbirliğini güçlendirmek, bilgi, deneyim ve kaynak paylaşmak, eğitimler aracılığıyla farkındalık gelişimine katkıda bulunmak ve çevre eğitimi alanında savunuculuk faaliyetleri yürütmektir. Proje, 1 Ocak 2020’de başlamıştır ve uygulama süresi üç yıldır.

Sivil Toplum Ağlar ve Platformlar Destekleme Programı, politika ve karar alma süreçlerine daha aktif bir demokratik katılımı, temel haklar ile diyalog kültürünü teşvik ederek aktif bir sivil toplumun gelişimine katkıda bulunmayı ve aktif vatandaşlığı ve sivil toplumu güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı II (IPA II) kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

PROJENİN ÖZEL HEDEFİ VE FAALİYET EKSENİ

Projenin özel hedefi, Türkiye’den ve AB’den çevre koruma ve iklim değişikliği ile mücadele alanlarında ortak kaygı duyan sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmektir. Oluşturulacak olan ağda çevre ve iklim değişikliği alanında ortak öğrenme için bilgi, deneyim ve/veya kaynaklarıyla gönüllü olarak katkı sağlayacak bu kuruluşlar, yurttaş ve kamu kurumları için sürdürülebilirlik ve ekolojik okuryazarlık ile iklim değişikliği okuryazarlığı eğitim programlarını geliştirmek, yaygınlaştırmak ve bunların savunuculuğunu yürütmek için bir araya geleceklerdir.

Bu özel amaçlara ulaşılmasına hizmet eden üç faaliyet ekseni bulunmaktadır:

 1. Çevre okuryazarlığı eğitimi etrafında sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren bir ağın oluşturulması ile ilgili faaliyetleri kapsayan Eğitim Ağı Oluşturulması.
 2. Çevre okuryazarlığı eğitim programları aracılığıyla kurulan ağın farkındalık artırma faaliyetlerini kapsayan Farkındalık Yaratma Faaliyetleri.
 3. Çevre okuryazarlığı eğitim programlarının kamu kurumlarında yaygınlaştırılması yoluyla ağın geliştirilen işbirliklerinin kapsayan Savunuculuk Faaliyetleri.

KÜRESEL OKURYAZARLIK AĞI – KOZA

Proje çerçevesinde Küresel Okuryazarlık Ağı (KOZA) kurulacaktır. Bu ağ bünyesinde aşağıda belirtilen hedefler doğrultusunda çalışmalar yürütülecektir.

 • Sürdürülebilirlik ve ekolojik okuryazarlık ile iklim okuryazarlığı eğitimlerini kapsayacak, hedef kitlesi genç yetişkinler ve çocuklar olan, küresel okuryazarlık eğitim programları geliştirmek ve uygulamak,
 • Ağ üyelerine yönelik kurumsal kapasite geliştirme eğitimleri ve çalıştayları düzenlemek; iletişim, kampanyacılık ve savunuculuk alanında kapasite geliştirme eğitimleri ve çalıştayları düzenlemek
 • Küresel okuryazarlığı yaygınlaştırmak için ortak çalışmalar ve etkinlikler düzenlemek, savunuculuk faaliyetleri yürütmek ve yerel ve/veya ulusal yönetimlerle stratejik işbirliğini geliştirmek.

PROJE FAALİYETLERİ

Proje aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır:

 • Projeyi tanıtmak için bir açılış konferansı,
 • Katılım çağrısına cevap veren sivil toplum kuruluşları ile KOZA’nın kurulması,
 • Her biri 35 kişinin katılımıyla gerçekleşecek dört ayrı oturumdan oluşacak kurumsal kapasite geliştirme çalıştayları,
 • Sürdürülebilirlik ve Ekolojik Okuryazarlık ile İklim Okuryazarlığı eğitimlerinin programlarının ve içeriklerinin iki ayrı hedef kitle olan genç yetişkinler ve çocuklar için geliştirilmesi,
 • Her biri 24 gönüllünün katılımıyla gerçekleşecek toplam dört “Küresel Okuryazarlık” Eğitmen Eğitimi,
 • Her biri 35 kişinin katılımıyla gerçekleşecek dört ayrı oturumdan oluşacak iletişim ve kampanyacılık alanında kapasite geliştirme çalıştayları,
 • Türkiye’nin farklı illerinde düzenlenecek ve toplam 960 kişinin katılımıyla gerçekleşecek 53 Küresel Okuryazarlık Yaygınlaştırma Eğitimi,
 • Sosyal medya kampanyaları ve çocuklara yönelik çevre farkındalığını artırma amacıyla bir animasyon üretimi,
 • Her biri 35 kişinin katılımıyla gerçekleşecek dört ayrı oturumdan oluşacak savunuculuk alanında kapasite geliştirme çalıştayları,
 • Avrupa Birliği’nde farklı şehirlerdeki kurumların ve iyi örneklerin gözlemlemlenmesini hedefleyen üç çalışma ziyaretinin düzenlenmesi.

——————————————————————————————————————————————————————————————————

                            

Bu sayfa Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Yuva Derneği’ne aittir ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.