Küresel Okuryazarlık Ağı – KOZA

KÜRESEL OKURYAZARLIK AĞI (KOZA)

“Biyosferi bencil olduğumuz için yok etmiyoruz. Bunu sadece farkında olmadığımız için yapıyoruz.” İklim Aktivisti Greta Thunberg, The Guardian ile Röportaj, Haziran 2019

Doğa ile daha uyumlu yaşamanın yollarını araştıran ve uygulayan küresel okuryazar bireylerin artması gezegenin geleceği için olmazsa olmaz.

Ve bu doğrultuda bir değişim, gezegenimizin sürdürülebilirliğini ortak kaygı edinmiş bizlerin birlikte hareket etmesiyle gerçekleşebilir.

Çevre eğitimi alanında çalışan ya da eğitim içeriklerine katkıda bulunabilecek sivil toplum kuruluşları, sivil girişimler ve yerel yönetimler olarak Küresel Okuryazarlık Ağı’nda güçlerimizi birleştiriyoruz ve birlikte çevre eğitimleri düzenlemeyi, eğitsel ve kurumsal kapasitemizi geliştirmeyi ve çevre eğitimi alanında savunuculuk faaliyetleri yürütmeyi hedefliyoruz.

Küresel Okuryazarlık Ağı’na katılmak için tıklayın.

Öneri ve sorularınız için bize yazabilirsiniz: [email protected]

Kimler katılabilir?

KOZA, çevre ve iklim değişikliği alanında eğitim ve farkındalık artırma çalışmaları düzenleyen ya da bu eğitim içeriklerine katkı sunabilecek alanlarda çalışan, KOZA’nın kurulma amacını destekleyen ve öncelikle Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir ve Mersin’de faaliyet yürüten tüm dernekler, vakıflar, sivil toplum ağları ve platformları, meslek örgütleri, kent konseyleri ve yerel yönetimlere açıktır.

KOZA’nın kurulma amacı, Türkiye’den ve Avrupa Birliği’nden sivil toplum kuruluşlarının, sivil girişimlerin ve yerel yönetimlerin katılımıyla bir iletişim ağı oluşturarak çevre eğitimi alanında işbirliğini güçlendirmek ve böylece doğa ve insan ilişkilerine eleştirel bakabilen, bu sorunların çözümüne yönelik fikirler geliştirebilen, araştıran ve bu çerçevede sorumlu davranış ve anlayış sergileyebilen “küresel okuryazar” bireylerin artmasına katkıda bulunmaktır.

KOZA’da Ne Yapacağız?

Kyoto Club (İtalya) ortaklığı ile yürüttüğümüz ve AB tarafından finanse edilen Çevre Okuryazarlığı İletişim Ağı Projesi kapsamında kurduğumuz KOZA şemsiyesi altında gerçekleştireceğimiz faaliyetler:

  • Genç yetişkinlere ve çocuklara yönelik sürdürülebilirlik ve ekolojik okuryazarlık ile iklim okuryazarlığı eğitimlerini kapsayan küresel okuryazarlık eğitimleri,
  • Bu eğitimleri verebilmek için ağa katılan STK’ların ve sivil girişimlerin temsilcilerine yönelik eğitmen eğitimleri,
  • Ağa katılan STK’lara ve sivil girişimlere yönelik kapasite geliştirme çalıştayları,
  • Sosyal medya kampanyaları ve çocuklara yönelik çevre farkındalığını artırma amacıyla bir animasyon üretimi,
  • Avrupa Birliği’nde farklı şehirlerdeki kurumların ve iyi örneklerin gözlemlemlenmesini hedefleyen üç çalışma ziyareti,
  • Çevre eğitimi alanında ortak savunuculuk faaliyetleri.

——————————————————————————————————————————————————————————————————

                            

Bu sayfa Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Yuva Derneği’ne aittir ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.