Çevre Okuryazarlığı İletişim Ağı Projesi

Yuva Derneği / Çevre Farkındalığı / Çevre Okuryazarlığı İletişim Ağı Projesi

ÇEVRE OKURYAZARLIĞI İLETİŞİM AĞI PROJESİ

“Dünya adlı uzay gemisinde yolcu yok, hepimiz mürettebatız.” Marshall Mcluhan, 1964

İklim değişikliği, hava ve su kirliliği, doğal kaynakların aşırı tüketimi ve biyolojik çeşitliliğin azalması gibi küresel ve yerel çevresel sorunlar gezegenimizin sürdürülebilirliğini, tüm canlıların yaşam kalitesini ve gelecek nesillerin doğal kaynaklara erişimini tehdit ediyor.

Gezegenin geleceği, doğa ve insan ilişkilerine eleştirel bakabilen, bu sorunların çözümüne yönelik fikirler geliştirebilen, araştıran ve bu çerçevede sorumlu davranış ve anlayış sergileyebilen küresel okuryazar bireylerin artmasına bağlı.

Yuva Derneği olarak, Kyoto Club ortaklığı ile yürüttüğümüz ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Çevre Okuryazarlığı İletişim Ağı Projesi ile Türkiye’den (Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir ve Mersin başta olmak üzere) ve AB’den (İtalya ve Belçika başta olmak üzere) 40’tan fazla kuruluş (sivil toplum kuruluşları, sivil girişimler ve yerel yönetimler) ile Küresel Okuryazarlık Ağı’nı kurduk.

Çünkü değişimin, gezegenimizin sürdürülebilirliğini ortak kaygı edinmiş tüm aktörlerin birlikte hareket etmesiyle gerçekleşeceğine inanıyoruz.

KÜRESEL OKURYAZARLIK AĞI (KOZA)

“Bugünün dünyası, ekolojik düşünen, doğal sistemleri anlayan ve birlikte hareket etme irade, beceri ve cesaretine sahip liderler ve vatandaşlar gerektirecektir.” David Orr, 1992

Küresel Okuryazarlık Ağı (KOZA) ile çevre eğitimi alanında çalışan ya da eğitim içeriklerine katkı sunabilecek sivil toplum kuruluşları, sivil girişimler ve yerel yönetimler olarak güçlerimizi birleştirmeyi, eğitsel ve kurumsal kapasitemizi geliştirmeyi, genç yetişkinlere ve çocuklara yönelik çevre eğitimleri düzenlemeyi ve bu alanda savunuculuk faaliyetleri yürütmeyi hedefliyoruz.

Koza’ya Kimler Katılabilir?

KOZA, çevre ve iklim değişikliği alanında eğitim ve farkındalık artırma çalışmaları düzenleyen ya da bu eğitim içeriklerine katkı sunabilecek alanlarda çalışan, KOZA’nın kurulma amacını destekleyen ve öncelikle Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir ve Mersin’de faaliyet yürüten tüm dernekler, vakıflar, sivil toplum ağları ve platformları, meslek örgütleri, kent konseyleri ve yerel yönetimlere açıktır.

KOZA’nın kurulma amacı, Türkiye’den ve Avrupa Birliği’nden sivil toplum kuruluşlarının, sivil girişimlerin ve yerel yönetimlerin katılımıyla bir iletişim ağı oluşturarak çevre eğitimi alanında işbirliğini güçlendirmek ve böylece doğa ve insan ilişkilerine eleştirel bakabilen, bu sorunların çözümüne yönelik fikirler geliştirebilen, araştıran ve bu çerçevede sorumlu davranış ve anlayış sergileyebilen “küresel okuryazar” bireylerin artmasına katkıda bulunmaktır.

Küresel Okuryazarlık Ağı’na katılmak için tıklayın.

Proje Faaliyetleri

Süresi üç yıl olan proje kapsamında kapasite geliştirme çalıştayları, Küresel Okuryazarlık Eğitmen Eğitimleri, Küresel Okuryazarlık Yaygınlaştırma Eğitimleri, çocuklar için çevre farkındalığını artıran animasyon üretimi ve kampanyası, çevre eğitimi alanında savunuculuk faaliyetleri ve çalışma ziyaretleri gibi faaliyetlere yer veriyoruz.

——————————————————————————————————————————————————————————————————

                            

Bu sayfa Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Yuva Derneği’ne aittir ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.