Çevre Okuryazarlığı İletişim Ağı Projesi

Yuva Derneği / Çevre Farkındalığı / Çevre Okuryazarlığı İletişim Ağı Projesi

“Dünya adlı uzay gemisinde yolcu yok, hepimiz mürettebatız.”

Marshall Mcluhan, 1964

“Bugünün dünyası, ekolojik düşünen, doğal sistemleri anlayan ve birlikte hareket etme irade, beceri ve cesaretine sahip liderler ve vatandaşlar gerektirecektir.”

  Çevre Bilimleri Profesörü David Orr, 1992

İklim değişikliği, hava ve su kirliliği, doğal kaynakların aşırı tüketimi ve biyolojik çeşitliliğin azalması gibi küresel ve yerel çevresel sorunlar gezegenimizin sürdürülebilirliğini, tüm canlıların yaşam kalitesini ve gelecek nesillerin doğal kaynaklara erişimini tehdit ediyor.

Gezegenimizin geleceği ve varlığımızın devamı, doğa ve insan ilişkilerine eleştirel bakabilen, bu sorunların çözümüne yönelik fikirler geliştirebilen, araştıran ve bu çerçevede sorumlu davranış ve anlayış sergileyebilen “küresel okuryazar” bireylerin yetişmesiyle mümkün.

YUVA Derneği olarak, Kyoto Club ortaklığı ile yürüttüğümüz ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Çevre Okuryazarlığı İletişim Ağı Projesi” ile Türkiye’de ve AB’de çevre eğitimi alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler ile birlikte bir çevre eğitim ağı olan KOZA’yı (Küresel Okuryazarlık Ağı) kurmayı hedefliyoruz. (Daha detaylı bilgi için tıklayınız)

Çünkü değişimin, gezegenimizin sürdürülebilirliğini ortak kaygı edinmiş tüm aktörlerin birlikte hareket etmesiyle gerçekleşeceğine inanıyoruz.

KÜRESEL OKURYAZARLIK AĞI (KOZA)

“Biyosferi bencil olduğumuz için yok etmiyoruz. Bunu sadece farkında olmadığımız için yapıyoruz” İklim Aktivisti Greta Thunberg, The Guardian ile Röportaj, Haziran 2019

“Küresel Okuryazarlık Ağı” (KOZA) ile çevre eğitimi alanında çalışan kurumlar olarak güçlerimizi birleştirmeyi, eğitsel ve örgütsel kapasitemizi geliştirmeyi; böylece daha sürdürülebilir bir gelecek yaratma vizyonuyla çevre okuryazarlığının gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

PROJE FAALİYETLERİ

Süresi üç yıl olan proje kapsamında kapasite geliştirme çalıştayları, Küresel Okuryazarlık Eğitmen Eğitimleri, Küresel Okuryazarlık Yaygınlaştırma Eğitimleri, çocuklar için çevre farkındalığını artıran animasyon üretimi ve kampanyası, ve son olarak çalışma ziyaretleri gibi faaliyetlere yer veriyoruz.