Uçan Kütüphane

Uçan Kütüphane

Sultanbeyli’de Goethe-Institut ile işbirliği yaparak yürüttüğümüz Uçan Kütüphane, hizmetlere erişimi olmayan bölgelere mobil konteyner ile erişmeyi, yerel ölçekte çocuk ve gençleri güçlendirmeyi,...

Raise

Raise Projesi ile çevreye ilişkin konularda gençlerin farkındalığının ve aktif katılımının artırılması yoluyla doğal yıkımın önlenmesine katkıda bulunmayı amaçladık. Yuva Derneği, T.C....

Ideas Box

Türkiye’de kütüphanelere veya diğer yaygın eğitim kaynaklarına erişimde güçlük yaşayan ya da hiç erişemeyen mülteci ve yoksun çocuk, genç ve yetişkinler için...

Doğal Olarak Genciz!

Doğal Olarak Genciz! Ekolojik Okuryazarlık Projesi, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile ortaklaşa yürütülen, Türkiye’nin gençlere yönelik ilk ekolojik okuryazarlık projesi. Ekoloji okuryazarı...

Emek Karşılığı Nakit Destek

Emek Karşılığı Nakit Destek Projesi’ni GIZ- Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu ve belediyelerle birlikte yürütüyoruz. 2016’da hayata geçirilen ve bugün 4 farklı bölgede...

Termiksiz Gelecek

Termiksiz Gelecek Kampanyası kapsamında iklim değişikliğinin ana etmenlerinden biri olan kömürlü termik santrallere karşı tüm canlılar için yaşam hakkını savunmayı amaçlayan çalışmalar...

Ekolojik Okuryazarlık

Dünya Vatandaşlığı Programı altında yürüttüğümüz ekolojik okuryazarlık eğitimi üçüncü yılını tamamladı. Ekolojik okuryazarlık eğitimleri kapsamında düzenlediğimiz eğitmen eğitimi ve ileri düzey eğitim...