Raise

Raise Projesi ile çevreye ilişkin konularda gençlerin farkındalığının ve aktif katılımının artırılması yoluyla doğal yıkımın önlenmesine katkıda bulunmayı amaçladık. Yuva Derneği, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, Pi Pozitif Danışmanlık, Prisma (Yunanistan) ve Institute of Biometeorology (IBIMET, İtalya) ortaklığıyla gerçekleştirilen bu proje 2 yıllık bir süre için tasarlandı.

İtalya, Yunanistan ve Türkiye’de eşzamanlı olarak uygulanan projede, 13-18 yaş aralığındaki genç gönüllülerin çevre uzmanları ve öğretmenleriyle birlikte, kendi bölgelerinde koruma altındaki alanları tanımasını ve bu alanlara ilişkin 5 çevrimiçi mobil oyun geliştirmesini hedefledik. Çevre için gönüllülük hizmetlerinin desteklenmesini hedefleyen projede, yaygın eğitim metotlarından doğal ortamda öğrenme (learning in natural environments) ve bilgisayar teknolojileri bir arada kullanıldı.

Proje kapsamında aynı zamanda enformel öğrenme araçları ve öğrenme rehberi geliştirdik; projeyi teşvik edici yaygınlaştırma faaliyetleri yürüttük.

Proje, Yunanistan ve İtalya ile eşzamanlı olarak Türkiye’de Isparta, Burdur ve Antalya illerinde lise öğrencileriyle birlikte, söz konusu şehirlerdeki korunan alanlarda uygulandı ve 2016 yılında tamamlandı.