Dünya Vatandaşlığı Programı

Dünya Vatandaşlığı Programı ile insanları çevrelerinde ve dünyada olup biten şeylere, müştereklerine karşı sorumlu hissetmeye ve harekete geçmeye teşvik ediyoruz. Bireyleri sorumlu bir hayat sürme konusunda bilinçlendiren program dahilinde gençler ve yetişkinlere yönelik kapsamlı eğitim programları ve savunuculuk destek çalışmaları düzenliyoruz.

Dünya Vatandaşlığı Programı kapsamında yer alan eğitim programlarının amacı bireyde ve toplumda, sorumlu bir hayat sürebilmek için ihtiyaç duyulan tüm bilgi ve becerilerin var olmasını sağlamak. Ekolojik okuryazarlık eğitimleriyle binlerce genç ve yetişkine ulaşan program; insanın ekosistem bütünlüğünün korunmasında payına düşen sorumluluğu almasına ve bu konuda üzerine düşen görevleri anlamasına katkı sağlıyor. Dünya Vatandaşlığı Programı ayrıca toplumsal barışa katkıda bulunmak amacıyla yurt genelinde göç farkındalığı ve insan hakları eğitimleri başlatmaya hazırlanıyor.

Dünya Vatandaşlığı Programı ile insanların içinde yaşadığı toplum ile coğrafyaya sahip çıkma; yaşamın devamlılığına katkı sağlayan değişimi yaratma gücüne destek oluyoruz.