Biz Kimiz

2010
2021
YUVA, 2010 yılında Erdem Vardar ve Özge Sönmez tarafından, dünyayı değiştirmek, onu daha iyi, daha adil ve daha sürdürülebilir bir yer yapmak ve tüm canlılar için bir yuva olarak kalmasını sağlamak gayesi ve tutkusuyla kuruldu.

Erdem Vardar

Kurucu Direktör

Erdem Vardar 15 yılı aşkın süre Avrupa’da, Asya’da ve Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarında gönüllü oldu, uluslararası kurumlarda projeler yönetti, çevre, insan hakları ve yoksulluğun azaltılması konularında çalıştı. Benzer hayalleri olanların öğrenmelerine yardımcı oldu.

Özge Sönmez

Program Direktörü

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Özge Sönmez, yüksek lisans eğitimini yine İstanbul Üniversitesi Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Çalışmaları alanında yapmaktadır. Çevre ve eğitim alanlarında farklı sivil toplum kuruluşlarında çalışmış olan Sönmez, bu alanlarda içerik danışmanlığı vermeye devam etmektedir.

Tüm bu yılların sonunda ikisinin duygu ve düşünceleri şunlardı
– Ulusal ve küresel düzeyde yapılan savunuculuk çalışmaları ancak yerel bilinç düzeyi yükseldiğinde yeterli ve sürekli desteği bulabilir ve başarıya ulaşabilir,
– Sürdürülebilir, eşit ve adil bir yaşamı tabandan gelen güçlü bir çevre ve insan hakları hareketi kurabilir,
– İnsanların harekete geçebilmesi için asgari bir geçim düzeyine erişmesi ve yoksulluktan kurtulması gerekir,
– Dünya vatandaşlarının sayısı kritik kitleye ulaştığında, insanlar arasındaki ve doğa ve insan arasındaki barış da gerçekleşecektir.
Sivil toplum alanında deneyimli dostlarının desteğiyle bu deneyim YUVA’ya dönüştü. Kısa zamanda YUVA, ekoloji, insan hakları ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasını beraberce ele alan bir bütüncül öğrenme ve savunuculuk merkezi haline geldi.