English | Türkçe

Savunuculuk

Savunuculuk YUVA’nın tüm çalışmalarının ortak keseni olan bir yöntem. YUVA daha sürdürülebilir bir dünyanın ufak modellerini oluştururken karar alıcıların da bu yönde adım atmaları için ikna faaliyetleri yürütüyor. İster yoksulluk alanında ister öğrenme alanında ister insan hakları veya doğa alanlarında olsun tek başımıza bizim yaptıklarımızın bütün sorunları çözemeyeceğinin farkındayız. Bu yüzden önerdiğimiz çözümlerin yetkili kurumlarca daha büyük ölçekte uygulanmalarına ihtiyacımız var.

YUVA, konunun gereklerine göre yerel yönetimler, devlet kurumları veya uluslararası kurumlara, bazen de şirketlere yönelik savunuculuk faaliyetleri yürütüyor veya bu faaliyetleri yürüten yerel hareketlere destek oluyor. Bilimsel verilere ve insan hakları ve doğa hakları gibi tüm canlıların ortak değerlerine dayanarak sorunları ortaya koyuyor ve çözüm önerileri getiriyor. Bu öneriler politika değişikliklerini, yeni mevzuat yapılmasını, yeni yatırım kararlarını veya yatırım kararlarının değiştirilmesini veya yetkili kurumların hizmetlerinin nitelik ve niceliklerinin değiştirilmesini içerebiliyor.

Savunuculuk faaliyetlerimiz doğrudan görüşmeler, iletişim organları veya etkinlikler yoluyla kamuoyu yaratma, ağlar oluşturma ve her türlü barışçıl yöntem yoluyla gerçekleşebiliyor.