English | Türkçe

İlanlar

  YUVA Insan Kaynakları Politikası

  YUVA’da dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın yetkinlik bazlı, objektif yöntemler kullanarak “doğru işe doğru insan” politikası uygulanır.

  Çalışanlarımıza “fırsat eşitliği” sunarız, tüm haklarını korumaktayız.
  Çalışanlarımızın bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesi için “eğitim ve geliştirme programları” uygulamaktayız.
  Kuruluş hedef ve stratejileri göz önünde bulundurarak insan kaynakları planlaması yaparız.
  Çalışanlarımız, üyelerimiz ve gönüllülerimiz için sosyal etkinlikleri düzenler ve destekleriz.
  Çalışanlarımızın tüm potansiyellerini en verimli şekilde kullanabilmeleri için yeni çalışma modelleri ve uygun ortamları sağlarız.
  Çalışanlarımızın performansını objektif yöntemlerle ölçeriz.
  İş sağlığı ve güvenliği kanun ve ilgili tüzükler dikkate alınarak güvenli bir iş ortamında çalışılması için gerekli önlemleri alırız.