English | Türkçe

Geçim Kaynakları

YUVA, kurulduğu günden bu yana ihtiyaç sahibi toplumların onurlu birer yaşam sürebilmeleri için güçlendirme çalışmaları yürütmektedir. Kendine yeterli bir yaşamın temelini oluşturmakta olan geçim kaynakları çalışmaları bireylerin, dolayısıyla da toplumun direncini artırmayı hedeflemektedir.

Bu başlık altında yürütülen çalışmalar, istihdam ve gelir kaynağı yaratma çalışmaları ve mesleki danışmanlıktan oluşmaktadır.