English | Türkçe

Eğitim

YUVA çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin yaşam boyu öğrenme ve eğitim hakkı olduğuna inanıyor. İhtiyaca Duyarlı Eğitime Destek Programı ile alternatif ve farklılaştırılmış öğrenme mekanları tasarlayarak katılımcıların yaratıcılıklarını kullanabilecekleri, kendilerini öğrenme sürecinin parçası hissedecekleri, barış geliştirici, çoğulcu ve güvenli alanlar yaratıyor.

YUVA, eğitime erişimde fırsat eşitliği sunmayı amaçlayan bütüncül ve kapsayıcı bir yaklaşımı çocuk, genç ve yetişkin dostu eğitim programlarına dönüştürme amacı taşıyor. Eğitim yaklaşımını her yaş grubunun farklı motivasyonu ve öğrenme süreci olduğunu gözeten öğrenme modellerinden beslenerek oluşturuyor.

Bu sürecinin katılımcı gruba ve bölgelerdeki dinamiklere göre farklılaştığını savunuyor.

Katılımcı ve eğitmenlerin bilgiye birlikte ulaştıkları diyaloğu öğrenme sürecinin temel öğesi olarak görüyor.

Eğitim programının beslendiği oluşum noktaları:

 • Katılımı arttırıcı ve destekleyici çerçeve oluşturulması,
 • Eğitmenin öğrenmeye liderlik eden kişi olarak kurgulanması
 • Ön bilgi, ilgi ve ihtiyaçlara göre programların oluşturulması ve dönemsel olarak revize edilmesi,
 • Yaygın eğitim tekniklerinden beslenmesi,
 • Yaşam becerilerinin geliştirilmesi,
 • Aktif öğrenme süreci yaratılması,
 • Eğitim ortamında sürekli değerlendirme yapılması ve geri bildirim verilmesi,
 • Bilgilerin yapılandırılması,
 • Risk altındaki bireylerin eğitime erişiminde kolaylaştırıcı rol üstlenilmesi,
 • Motivasyon ve bilgi eksikliğinden kaynaklanan okula eriş(e)meme durumu ile mücadele edilmesi,
 • Türkçe yabancı dil eğitimi üzerinden çocukların ve gençlerin yaşam becerilerinin güçlendirilmesi,
 • Arapça dil eğitimi ile Türkiyeli ve Suriyeli halkların birlikte yaşam imkânlarını güçlendirmeyi;
 • İngilizce dil eğitimi ile çocukları, gençleri ve kültürler arası iletişim kurabilecekleri dünyaya hazırlamak
 • Okul içi ve gündelik yaşamda çocuklar arası ilişkinin arttırılması,
 • Eğitimsel eksikleri gidermek için güvenli, katılımcı ve kapsayıcı alanlara erişimin sağlanması,
 • Suriyeli ve Türkiyeli çocuk ve gençler için çoğulcu ortamlar yaratılarak sosyal katılım ve uyumun desteklenmesi,
 • Okul dışı eğitim ve yaşam boyu öğrenme olanaklarının sağlanması yoluyla sosyal gelişimlerin desteklenmesi

YUVA’nın Toplum Merkezleri, Çocuk ve Gençlik Merkezleri, Mesleki Beceri Geliştirme Merkezleri, mobilize eğitim araçları ve mekanları çalışma alanlarını oluşturur.

Eğitim Merkezlerinde Halihazırda Uygulanan Eğitim Destek Modelleri:

 • Okula Destek Eğitim Programı
 • Beceri Geliştirme Atölyeleri
 • Yaygın Eğitim Programı

Galeri