English | Türkçe

Raise

Raise Projesi, çevre ile ilgili konularda gençlerin farkındalığının ve aktif katılımı- nın artırılması yoluyla doğal yıkımın önlenmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Yuva Derneği, T.C. Orman ve Su İşleri Ba- kanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6.Bölge Müdürlüğü, Pi Pozitif Danışmanlık, Prisma (Gr) ve Institute of Biometeorology (IBIMET, It) ortaklığında gerçekleştirilen bu proje 2 yıllık bir süre için tasarlandı.

İtalya, Yunanistan ve Türkiye’de eş zamanlı olarak uygulanan projede, 13-18 yaş aralığındaki genç gönüllülerin çevre uzmanları ve öğretmenleriyle birlikte, kendi bölgelerindeki korunan alanları tanıyarak, bu alanlar üzerine 5 online mobil oyun geliştirmeleri hedefleniyor. Çevre için gönüllülük hizmetlerinin desteklenmesini hedefleyen projede, yaygın eğitim metodlarının, özellikle doğal ortamlarda öğrenme (Learning in Natural Environments) ve bilgisayar teknolojilerinin kullanımı bir araya getiriliyor.

Türkiye’de Isparta, Burdur ve Antalya’da gerçekleşen proje kapsamında aynı zamanda bir de non-formal öğrenme araçları ve öğrenme rehberi geliştirilmekte ve projeyi teşvik edici yaygınlaştırma faaliyetleri yürütüldü.

Proje Yunanistan ve İtalya ile eş zamanlı olarak Türkiye’de Isparta, Burdur ve Antalya illerinde lise öğrencileriyle birlikte, söz konusu şehirlerdeki korunan alanlarda uygulanmaya başlandı ve 2016 yılında tamamlandı.