English | Türkçe

Dünya Vatandaşlığı Programı

Dünya Vatandaşlığı Programı, yaşamın savunucusu nesiller yetişmesine katkı sağlamak yoluyla tüm canlılar için sürdürülebilir yaşamı mümkün kılmaya çalışıyor. Dünya Vatandaşlığı kimliğinin temeli olan yaşam hakkı savunuculuğunun eksenine yetişkinler ve gençleri alıyor. YUVA’nın tüm canlılar için hayal ettiği yaşamın sürdürülebilirliğinin savunucusu toplumlar yaratma özleminde çabalıyor.

Yaşamın öznesinde tüm canlıları var eden, türler arası ve toplumsal barışın varlığında çeşitlenen bir dünya özlemini, toplumsal yaşamın bir parçası haline getirmeyi hedefliyor. Dünya Vatandaşlığı Programı ile ekolojik okuryazarlık, göç farkındalığı, insan hakları eğitimleri gibi eğitim programları yoluyla aktif yurttaşlık ve yaşamın savunuculuğu kimliğine katkı yaratılıyor.

Doğanın var ettiği yaşam kurgusunda ve ekosistemin bütünlüğünün korunmasında, insanın bu döngüye katkısını ve yaşam döngüsünün devamlılığında payına düşen sorumluluğu anlamasını ve bundan kendine roller çıkarmasını sağlıyor. Dünya Vatandaşlığı Programı, insanları, yaşadığı topluma ve coğrafyaya sahip çıkma, yaşamın devamlılığına katkı sağlayan değişimi yaratma gücüne destek olmaya davet ediyor.