English | Türkçe

Ekolojik Okuryazarlık

YUVA’nın Dünya Vatandaşlığı Programı kapsamında yürütülen Ekolojik Okuryazarlık Eğitimleri genç ve yetişkinlerin temel ve ileri düzeyde yararlanabildiği program içerikleriyle yürütülüyor. İleri düzey Ekolojik Okuryazarlık Eğitim programları uzun süreli ve kapsamlı eğitimci eğitimi içerikleriyle gerçekleştiriliyor. Böylece, bu eğitim programlarının yaygınlaştırılmasında rol alabilecek eğitmenlerin yetiştirilmesi sağlanırken, yine ekoloji alanında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının ihtiyacını karşılayabilecek nitelikli insan kaynağı gücünün oluşturulmasına da katkı sağlanıyor.

Temel düzeyde yürütülen Ekolojik Okuryazarlık yaygınlaştırma eğitimleriyle dünyada yaşamın tarihi, evreleri, bugün karşı karşıya olunan sorunlar ve çözüm önerilerine odaklanılıyor. Böylece, yeryüzünde yaşamı mümkün kılan doğal süreçleri anlayan, doğanın ilkelerini ve sınırlarını bilen, doğayla uyumlu yaşamayı ilke edinmiş genç ve yetişkinlerin yetiştirilmesine katkıda bulunuluyor. Bu sayede, tüm canlıların birbirine bağımlılığının farkında olan, çeşitliliğe değer veren, barışçıl, yaşadığı yer ve toplumda aktif olarak sadece insanlar için değil, tüm canlılar arasında eşitlik, adalet ve dayanışmayı savunan, katılımcı bireylerin yetişmesine katkı sağlanıyor.

Ekolojik Okuryazarlık Eğitimlerinden, üçüncü yılın sonunda eğitmen eğitimi ve ileri düzey eğitim kamplarıyla yüzlerce genç ve yetişkin bu programda eğitmen düzeyinde yetiştirildi. Ayrıca programla, İstanbul, Tunceli, Ankara, Samsun, Bandırma, Van, İzmir, Antalya, Trabzon gibi illerin aralarında bulunduğu 17 farklı ilde, 90’ı aşkın yaygınlaştırma eğitimiyle binlerce doğa elçisi genç ve yetişkinin yararlandırılması sağlandı.